rusesteng
Esmaspäev 30 november 21:39
 

Domeeni kontroll
   

Type the domain name and push 'go' button!

Latest news

Hääletus

Kasutamisreeglid

1. Võrguetiketi rikkumine.

 • spam – tellimata reklaami ja informatsiooni laialisaatmine neile, kellega kliendil ei ole kehtestatud ärisuhteid;
 • reklaaminformatsiooni saatmine;
 • pettus – saatja vale või olematu aadressi kasutamine elektroonkirjades;
  passiivne spam – teiste postserverite kaudu saadav saidi tellimata reklaam;
 • trolling – ebakorrektse teate saatmine forumisse, vaidluse provokatsiooni eesmärgiga;
 • mailbombing – paljude samade elektroonkirjade saatmine ühte postkasti;
 • laialisaatmise lehe tellimine kellegi nimele ilma selle persooni nõusolekuta;

Juhul kui saidi hoidjale tuleb kaebus, kinnitatud kirja originaaltekstigakas meie provaideri või teise organisatsiooni poolt, mis osutab telemaatilisi või telekommunikatiivseid teenuseid ja omab Eesti Vabariigi Sideosakonna väljastatud litsentsi, kliendile elektroonposti teel saadakse etteteatamine. Kaebuse kordumise juhul kliendi sait blokeeritakse, ja seejärel kõrvaldatakse.

2. Kolmandate isikute õiguste rikkumine.

 • Isiku privaat-iseloomuga informatsiooni laialisaatmine ilma selle isiku nõusolekuta;
 • Intellektuaalomandi õiguste rikkumine;
 • Laimu levitamine füüsilise või juriidilise isiku kohta;
 • Muu tegevus, mis rikub Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust.

Saidi blokeerimine võib olla tekitatud ainult kolmandate isikute seaduslike õiguste tõendatud rikkumisega.

 3. Kehtiva seadusandluse rikkumine.

Ebalegaalne tegevus kaasneb, aga ei piirdu järgmisega:

 • uimastite levi;
 • arvutisüsteemile isevaldse ligipääsu katsed;
 • piraatlus – autoriõigustega kaitstud materjalide levi autoriõiguste rikkumisega;
 • hasartmängude korraldamine;
 • petmisskeemide andmine;
 • Eesti vabariigi eksportse seadusandluse rikkumine;
 • Eesti vabariigi kehtiva seadusandluse teiste seaduste rikkumine;

4. Pornograafia.

Pornograafia, erootika, seksuaalstseenide kujutamine. Seda sorti info paigutamise fakti avastamisel kliendi account’i blokeeritakse, siis kõrvaldatakse.

5. Serveri ressursside väär kasutus.

Ei ole lubatud residentprogrammide käimapanek, bannersüsteemide – vahetussüsteemide bannerite näitamise programmide – paigutamine.

Serveri kogukoormus kliendi skriptidega ei pea ületama 15%. Skriptide õige kirjutamise puhul on neid ressursse rohkem kui vaja. Kui skriptid koormavad serveri ressursse rohkem, siis on neid tarvis optimiseerida.

Kliendi programmide või skriptide käimapaneku, kui koormus on rohkem kui 15% serveri protsessori ressursse, avastamisel programm või skript blokeeritakse. Klienti informeeritakse reeglite rikkumise fakti kohta ja pakutakse probleemi lahendust.

Kõik muu on lubatud.

Copyright © 2005. All rights reserved
Powered by Dynedit ©